ဖိတ္ၾကားလႊာ
ရခိုင္ျပည္နယ္သတင္းမ်ားကို အဓိကထား ေဖာ္ျပမည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္သူ႕မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ သည့္ “ရခိုင့္အသံ(The Voice of Arakan)” အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္းဂ်ာနယ္သည္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ က်ၿပီးျဖစ္ရာ ရခိုင္သတင္းစာဆရာမ်ား/ရခိုင္သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူလို ပါ၍ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းၾကြေရာက္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
နီရာ။  ။မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏ…ွင့္ လမ္း၄၀ေထာင့္အလယ္ဘေလာက္ ေရႊလင္ဗန္းစားေသာက္ဆိုင္ေနာက္ဖက္ကပ္လ်က္ ရခိုင္ရိုးရာထမင္းဆိုင္
အခ်ိန္။   ။နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္(တနဂၤႏြီနိ)။See more
 
 
Advertisements